-

Đội Ngũ Giảng Viên

 Chương trình tiếng Anh tích hợp đòi hỏi giáo viên giảng dạy không những có kiến thức chuyên môn tốt mà còn phải có kiến thức bao quát về các bộ môn: Toán & Khoa học, Âm nhạc & Nghệ Thuật. Do vậy chúng tôi rất khắt khe trong khâu tuyển chọ và đào tạo giáo viên. Mỗi giáo viên của Tư Duy Kép đều phải tốt nghiệp Đại học đúng chuyên ngành và đều phải trải qua khóa training chuyên sâu bắt buộc kéo dài 02 tháng. Giáo viên cũng phải vượt qua Chương trình Teach English Now! Lesson Design and Assessment do Arizona State University đào tạo với mức tối thiểu 80%. Bên cạnh kiến thức và kỹ năng sư phạm tốt, đội ngũ giao viên đều rất trẻ, nhiệt huyết và yêu giáo dục. Đào tạo ra thế hệ trẻ em sáng tạo, hạnh phúc và trọng lễ nghĩa là sự mệnh mà đội ngũ giáo viên Tư Duy Kép luôn khao khát nhắm đến.